Kvantna magnetna analiza

Kvantna magnetna analiza

Od in Kvantna magnetna analiza

KVANTNO MAGNETNA REZONANTNA ANALIZA Najsuvremenija tehnologija bazirana na kvantnoj medicini koja koristi magnetnu rezonancu i mjerenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tijela. Ovaj tip analize je nastao još u bivšem SSSR-u za potrebe svemirskih programa i avijacije a primjenjivao se pri kontroli i preventivi zdravlja astronauta,pilota,sportaša. NA KOJEM PRINCIPU RADI KVANTNA MEDICINA? Ljudsko tijelo sastoji se od […]